NABÍZÍM VÁM

  • vypracování projektu

Zpracovávám projekty typově odlišných zahrad a pozemků, ať už jde o moderní prostor ve městě či přírodě blízký prostor na venkově. Mám zkušenosti s projektováním pozemků veřejné zeleně, zeleně rekreačních zařízení a průmyslových objektů. Provádím i renovace starých zahrad, rodových statků a ekozahrad.

  • odborné rady a konzultace

  • kaučink 

Praktická pomoc při realizaci zahrady při svépomoci nebo jako dozor u realizační firmy.

ETAPY PROJEKTU

Zpracování projektu trvá přibližně 1 až 2 měsíce dle složitosti zadání. V případě zájmu mně však kontaktujte co nejdříve, tak abych si Vás mohla zařadit do plánu. Nejlepším obdobím pro přípravu projektové dokumentace je podzim a zima, můžete pak začít brzy na jaře.

PRVNÍ SCHŮZKA

zde z 80 % hovoří zákazník. Nedílnou součástí první schůzky je fotodokumentace, vyměření pozemku a předání podkladů (plány domu, mapy parcel apod.).

STUDIE

Řeší zahradu nebo dané území jako celek. Jde o představení nápadu architektem. Obsahuje skicu půdorysu a pohledu do zahrady. Studie je prezentována zákazníkovi.

KONZULTACE STUDIE

Od dodání studie má zákazník prostor na změny, které se zaznamenají do studie. Studie se uzavírá souhlasem zákazníka a přechází se na tvorbu projektové dokumentace. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Grafické vyjádření návrhu zahrady nebo řešeného území v půdorysu, v měřítku, s legendou a komentářem. Návrh řešení vyjadřuje budoucí stav zahrady.

VYTYČOVACÍ PLÁN PLOCH, ZÁHONŮ A VYSAZOVACÍ PLÁN

Půdorys řešeného území s vytýčením ploch záhonů, trávníku, komunikačních cest, vodních ploch a podobně. Vysazovací plán obsahuje konkrétní druhy a počty rostlin s jejich přesným umístěním.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popisuje současný a budoucí stav. Řešení výsadeb, zpevněných ploch a jejich materiálů. Popis a fotodokumentace navržených rostlinných prvků, pěstební opatření, možná údržba. Výkaz, výměr, soupis rostlin, pokud je objednáno pak orientační rozpočet.

CENA


Cenu projektu nejvíce ovlivňuje:
 velikost pozemku,
členitost pozemku, 
výškové rozdíly,
kvalita dodaných podkladů, 
složitost řešení a specifické požadavky klienta jako jsou například vodní prvky.


Orientační cena projektu se pohybuje dle velikosti pozemku od 25 000 Kč do 50 000 Kč. Ostatní služby jako studie nebo dílčí výkresy například pozemkových úprav terénu (hrubá modelace) nebo jen části zahrad či návrhy záhonů jsou stanoveny dohodou. 
V nabídnuté ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s prací ve smluveném rozsahu (vyhotovení studie, projektu, osazovacího plánu, konzultace, cestovné).