NABÍZÍM VÁM

  • vypracování projektu

Zpracovávám projekty typově odlišných zahrad a pozemků, ať už jde o moderní prostor ve městě či přírodě blízký prostor na venkově. Mám zkušenosti s projektováním pozemků veřejné zeleně, zeleně rekreačních zařízení a průmyslových objektů. Provádím i renovace starých zahrad, rodových statků a ekozahrad.

  • odborné rady a konzultace

  • koučink 

Praktická pomoc při realizaci zahrady při svépomoci nebo jako dozor u realizační firmy.

ETAPY PROJEKTU

Zpracování projektu trvá přibližně 1 až 2 měsíce dle složitosti zadání. V případě zájmu mně však kontaktujte co nejdříve, tak abych si Vás mohla zařadit do plánu. Nejlepším obdobím pro přípravu projektové dokumentace je podzim a zima, můžete pak začít brzy na jaře.

PRVNÍ SCHŮZKA

zde z 80 % hovoří zákazník. Nedílnou součástí první schůzky je fotodokumentace, vyměření pozemku a předání podkladů (plány domu, mapy parcel apod.).

STUDIE

Řeší zahradu nebo dané území jako celek. Jde o představení nápadu architektem. Obsahuje skicu půdorysu a pohledu do zahrady. Studie je prezentována zákazníkovi.

KONZULTACE STUDIE

Od dodání studie má zákazník prostor na změny, které se zaznamenají do studie. Studie se uzavírá souhlasem zákazníka a přechází se na tvorbu projektové dokumentace. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Grafické vyjádření návrhu zahrady nebo řešeného území v půdorysu, v měřítku, s legendou a komentářem. Návrh řešení vyjadřuje budoucí stav zahrady.

VYTYČOVACÍ PLÁN PLOCH, ZÁHONŮ A VYSAZOVACÍ PLÁN

Půdorys řešeného území s vytýčením ploch záhonů, trávníku, komunikačních cest, vodních ploch a podobně. Vysazovací plán obsahuje konkrétní druhy a počty rostlin s jejich přesným umístěním.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popisuje současný a budoucí stav. Řešení výsadeb, zpevněných ploch a jejich materiálů. Popis a fotodokumentace navržených rostlinných prvků, pěstební opatření, možná údržba. Výkaz, výměr, soupis rostlin, pokud je objednáno pak orientační rozpočet.

CENA


Cenu projektu nejvíce ovlivňuje:
 velikost pozemku,
členitost pozemku, 
výškové rozdíly,
kvalita dodaných podkladů, 
složitost řešení a specifické požadavky klienta jako jsou například vodní prvky.


Orientační cenu projektu obvykle stanovím na první schůzce přímo na místě řešeného pozemku . Ostatní služby jako studie nebo dílčí výkresy například pozemkových úprav terénu (hrubá modelace) nebo jen části zahrad či návrhy záhonů jsou stanoveny dohodou. 
V nabídnuté ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s prací ve smluveném rozsahu (vyhotovení studie, projektu, osazovacího plánu, konzultace, cestovné).