zahradni ateliery

Návrhy Zahrad a Vegetačních Úprav

CHCI KRÁSNOU ZAHRADU... JAK NA TO zahradniateliery.cz
Chcete zahradu svých snů, ale nemáte čas ji vymýšlet a realizovat?
Možná si ji chcete udělat svépomocí, jen nemáte jasnou představu o vzhledu, jehož chcete dosáhnout.
Nabízím vypracování projektu
  • venkovských zahrad
  • městských zahrad a velmi malých zahrad
  • zeleně rekreačních zařízení
  • doprovodné zeleně firem, průmyslových podniků a obchodních objektů
  • ekozahrad a zeleně rodových statků
  • zeleně vesnického urbanizmu
  • zeleně městských teras a střešních zahrad
  • renovace starých zahrad
  • odborné rady a konzultaceEtapy projektu

První schůzka: zde z 80 % hovoří zákazník. Zajímá mě především jeho představa, potřeby a přání. Pomohu zákazníkovi s určením stylu zahrady, po které touží, a která sluší jeho domu. Mojí snahou je vždy upřednostnit potřeby investora před vlastními ambicemi architekta. Nedílnou součástí první schůzky je fotodokumentace, vyměření pozemku a předání podkladů (plány domu, mapy parcel apod.).

Studie: Řeší zahradu nebo dané území jako celek. Jde o představení nápadu architektem. Obsahuje skicu půdorysu a pohledu do zahrady. Studie je prezentována zákazníkovi.

Konzultace studie: Od dodání studie po konzultaci má zákazník prostor na poslední změny, které se zaznamenají do studie. Zákazník odsouhlasí a uhradí studii (cena 1500 až 2000 Kč je stanovena dle velikosti řešeného území).
Je uzavřena smlouva na vypracování projektu.
Celková částka projektu je snížena o náklady na studii.

Návrh řešení: Grafické vyjádření návrhu zahrady nebo řešeného území v půdorysu, v měřítku, s legendou a komentářem. Vyjadřuje budoucí stav zahrady.

Vytyčovací plán ploch a záhonů: Půdorys řešeného území s vytýčením ploch jako jsou plochy záhonů, trávníku, komunikačních cest, vodních ploch a podobně.

Vysazovací plán: Obsahuje konkrétní druhy a počty rostlin s jejich přesným umístěním.

Technická zpráva: Popisuje současný a budoucí stav. Řešení výsadeb, zpevněných ploch a jejich materiálů. Popis vegetace v průběhu roku, pěstební opatření, možná údržba. Výkaz, výměr, soupis rostlin, fotodokumentace, orientační rozpočet.
Realizace

Spolupracuji s odbornými realizačními firmami.
Zpracovaný projekt obsahuje veškeré podklady, které jsou nutné pro stanovení cenové nabídky jako podkladu pro výběrové řízení.
Ceny

Cenu nejvíce ovlivňuje velikost pozemku, členitost pozemku, výškové rozdíly, kvalita dodaných podkladů, složitost řešení.

Orientační ceny projektu včetně studie dle velikosti pozemku:
do 1000 m2  -  od 9.000,- Kč
nad 1000 m2  -  dle náročnosti projektu


V nabídnuté ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s prací ve smluveném rozsahu- vyhotovení studie, projektu, osazovací plán, konzultace, cestovné (při první návštěvě, jedné konzultaci, při předání díla).


Zpět Nahoru
2011 - 2020 ZahradniAteliery.cz | Všechny obrázky a texty zveřejněné na těchto stránkách jsou majetkem ZahradniAteliery.cz. Každé nepovolené využití bez předešlé konzultace a schválení majitelem stránek, bude považováno za porušení autorských práv. Děkujeme za pochopení.